Midem 2019

Starlab Publishing åker till den årliga musikbranschmässan ”Midem” i Cannes. Starlab har funnits representerad där sedan 2006.