Co-writes med Linda Andrews (DK)

Ett spännande låtsamarbete idag tillsammans med den danska artisten Linda Andrews, Douglas Carr och Oliver Fernström.