Låt i Japansk TV reklam

Grattis Peter Nord och Mats Larsson som skrivit låten Hana-Hirake till det Japanska boybandet V6.
Låten är nu med i Japansk TV-reklam för Chips ”Tongari Corn”.