Writing Camp med Danska låtskrivare/artister

Denna vecka har vi ett writing-camp i våra studior med artister och låtskrivare från Danmark.
Tack till alla fantastiska låtskrivare/artister och till Rasmus Fjeldsted från ”Acamp/DJBFA” och Magnus Österwall som står som arrangörer.